Ami kívülről látszik

Személyiségünkről, reakcióinkról "különös módon" külsőnk is árulkodik. Vannak olyan tudományok, amelyek kívülről közelítenek belsőnk felé (és nem a megszokott módon fordítva), így kifejezetten azzal foglalkoznak, hogy anélkül jellemeznek bárkit, hogy akár egyetlen szót is váltanának az illetővel.

Íráselemzés (grafológia)

A grafológia az írást vizsgálva állapítja meg az adott egyén jellemzőit, életfelfogását, önmagához való viszonyát, valamint munkához való hozzáállását. Amikor bizonyos írásminták hangsúlyossá válnak, az azt jelenti, hogy az író sajátos prioritásokat jelölt ki életében.

Néhány elemzési szempont:

méret: hogyan látjuk önmagunkat, hogyan viszonyulunk énképünkhöz, mennyire vagyunk magabiztosak (minél nagyobbak betűink, annál nagyobb az önmagunkba vetett hit)
zónák: személyiségünk különböző aspektusaiból melyiket helyezzük előtérbe

 • felső: eszmény, szellemiség
 • középső: mindennapi viszonyulásunk
 • alsó: érzelmek, ösztönök
beűméret ingadozása: rugalmasság
a betűk dőlése érzelmeinket fejezi ki:
 • jobbra: extrovertált
 • balra: introvertált
 • függőleges: logikus
a betűk szélessége az egyén élethez való hozzáállásának jele:
 • széles: úttörő, szabad
 • keskeny: céltudatos
a sorok közötti távolság: rendszeretetünket mutatja
ritmus, az írás gördülékenysége: azt jelzi, hogy mennyi harmónia és béke van bennünk
az írás nyomatéka a belső energiánkat jelzi:
 • nagy nyomaték: sok energia, fáradhatatlan
 • kis nyomaték: könnyen elfárad
szóközök: közvetlenség
a sorok egyenessége pillanatnyi hangulatunkról árulkodik
 • felfelé hajló: optimista, boldog
 • lefelé hajló: pesszimista, fáradt
az írás stílusában az életstílusunk jelenik meg:
 • díszített, sok hurok, cikornyák: színes egyéniség
 • egyszerű: tények érdeklik
a vonal vastagsága: materiális, vagy spirituális beállítottságú-e az illető
a betűformák szintén a hozzáállásunkat, milyenségünket mutatják
 • ívelt: védelmező
 • szöges: határozott
margók: minél szélesebb az adott margó, annál fontosabb az adott terület az illető életében
 • felső: esztétikai érzék
 • alsó: döntési képesség
 • bal: múlt
 • jobb: jövő

Bővebben:
www.grafologia.lap.hu
Jacqui Tew: Titkok nélkül - Grafológia
Szencsák Júlia: Népszerű grafológia

Arcelemzés (fiziognómia)

Mindannyian ismerünk olyan mondásokat, amelyek testrészeinkkel kapcsolatosak, pl. a szem a lélek tükre, minden az arcodra van írva, stb. Az arcolvasás tudománya több ezer éves múltra tekint vissza. Kínában már háromezer éve alkalmazzák. Ők úgy gondolják, a gyerek nem tehet arról, hogy milyen az arca, a felnőtt azonban maga felelős a külső megjelenéséért. Ugyanis gondolataink alakítják arcvonásainkat... Az ókori Görögországban Hippokratész azt ismerte el, hogy a betegségek megállapíthatók az arcvonásokból. Napóleon pedig - hogy ne is menjünk olyan messzire - csak azokat a férfiakat léptette be a seregébe, akikről előtte arcelemzők kiderítették, hogy megfelelő személyiséggel és egészséggel rendelkeznek a katonai feladatokhoz és a helytálláshoz.

Arcvonásainkban benne vannak jellemvonásaink, hiszen amire gondolunk, óhatatlanul megjelenik arcunkon, így gondolkodásmódunk is beleivódik vonásainkba. (pl. a gyakran felhúzott szemöldök kialakítja és mélyíti a homlokon megjelenő vízszintes ráncokat, és "csodálkozó" ábrázatot kölcsönöz, stb.)

Az arcolvasás során többet tudhatunk meg egészségi állapotunkról, mint gondolnánk, ugyanis vonásaink egyúttal betegségünkről, illetve betegségekre való hajlamainkról is árulkodnak. Arcunk barázdái és egészségi állapotunk közötti összefüggést felismerve megállapítható, hogy minden egyes szervnek az arc egy adott része felel meg (pl. fakó ajkak rossz vérkeringésre, repedezett, kipirosodott ajkak emésztési problémákra, a szem körüli barna karikák a máj működésének zavaraira utalnak, megdagadt könnyzacskók kialakuló veseelégtelenség jelei lehetnek, stb.).
Az arcdiagnosztikát a természetgyógyászatban már az i.e. 4. században is alkalmazták. Segítségével a betegségeket már korai stádiumában észrevehetjük, és ha időben felismerjük a betegségre utaló jeleket, helyes étkezéssel vagy életmódváltással időben visszanyerhetjük egészségünket.

Néhány elemzési szempont:

Az arcelemzés során 5 alapvető vonást néznek: az arc formája, a homlok, a szem, az orr, a fül és a száj. Ezek méretéből következtetünk az alapvető személyiségjegyekre, érzékszerveink pedig érzelmi és fizikai képességeinkről árulkodnak.
Ne feledjük el, vizsgálódáskor mindig az arányokban van a lényeg: minél arányosabb az arc egyes részeinek egymáshoz való viszonyulása, annál kiegyensúlyozottabb valaki. És minél hangsúlyosabb egy-egy zóna vagy érzékszerv, annál nagyobb szerepet kap az illető életében az általa képviselt terület.

Arcforma személyiségünk mélyebb vonásaira utal:

 • kerek (alma) arc: lelkiség, érzelmes, optimista (Hold)
 • négyzet, kocka arc: dinamikus, határozott (Mars)
 • keskeny, hasábarc: igazság, erkölcs (Jupiter)
 • gyémánt arc: vezető típus, egoizmus, elszántság (Nap)
 • trapéz, körte arc: magányos, mértékletes (Szaturnusz)
 • szív arc: mozgékony, kommunikatív (Merkúr)
 • kosár arc: természet-közeli, fontos a szerelem és a harmónia (Vénusz)

Az arcot 3 részre lehet osztani. Ha valamelyik zóna hangsúlyosabb, azt mutatja, hogy az illető életében az a terület nagyobb hangsúlyt kap:
 • homlok: szellem
 • arc közepe (szemek és száj közötti rész): lélek, psziché
 • orr alatti terület: test
Az arc két oldala közt is lehet különbség. A bal oldal jelenti valódi énünket, a jobb oldal pedig az álarcot, ahová szeretünk elbújni.

A homlok méretéből és formájából a gondolkodás nagyságára, szélességére és mélységére, valamint az emlékezőképességre lehet következtetni.

A szem a lelki befogadás területe.
 • nagy szemek: érdeklődő, vidám, vonzó, könnyen megsértődik
 • kis szemek: hamis, okos, éber, ravasz, céltudatos, nagy önbizalom
  (a feltűnően kicsi szem a megbízhatatlanság jele lehet)
 • kis gombszemek: bölcsesség
 • kerek szemek: megbízható, érzékeny, naiv
 • nagy kerek szem: nyílt, őszinte, keményen munka, szorgalom
 • ovális szemek: jóindulatú, humoros
 • vágott szemek: hallgatag, önuralom
 • dülledt szemek: erős akarat, talpraesett, nagy önbizalom
 • közel ülő szemek: kritikus, távolságtartó a környezetével
 • távol ülő szemek: nagyvonalú, türelmes, szeret sokat beszélni
 • mélyen ülő szemek: jó összpontosítás, romantikus, óvatos, visszafogott
A szemszín jelentése:
 • kék szem: konzervatív, gyors észjárás
 • zöld szem: komoly, misztikus, vakmerő, szorgalmas
 • barna: hűséges, kitartó, visszafogott
 • fekete szem: szenvedély, nyitottság, maximalizmus
Az orr az ember moralitásáról és erkölcsi ítéletéről árulkodik.
 • nagy: remek szervező, toleráns, megbízható, kíváncsi
 • kicsi: szorongás, félénk, gyenge, hangulatember
 • egyenes: jó szervező, tiszta gondolkodás, határozott
 • görbe: gyors felfogóképesség, kevés akaraterő, könnyű elbizonytalanítani
 • hegyes orr: jó felfogóképesség, intelligencia, ambiciózus
 • tompa: nyugodt, toleráns, megbocsátó, szeretetteljes
 • húsos, kerek orr: mély érzések, segítőkészség
 • lapos orrnyereg: fontos számára a béke, konfliktuskerülő, jó természet
 • keskeny orrnyereg: hajlamos kitolni másokkal, gáncsoskodó
 • kövér, nagyon húsos, szétterülő orr: átlagon felüli érzékiség
 • kampós orr: a veleszületett bölcsesség szimbóluma
 • sasorr: lelkes, elszánt, energikus, erős egyéniség, üzleti érzék
A fül a lelki érzékekről árulkodik.
 • kis fül: önbizalomhiány, engedelmes, a barátság fontos számára
 • nagy fül: a nemesség jelképe, jó tanuló, szeret mindent felfedezni
 • hosszú fül: körültekintő
 • ovális fül: okos, különösen a reáltárgyak területén
 • húsos fül: muzikális
 • hegyes fül: ravasz, okkult képességek, tehetséges és kreatív, hangulatváltozások
 • lapos fül: erőszakos, törtető
 • kiálló fülek: magabiztosság, erő, makacsság
 • ha a két fül eltérő nagyságú és formájú: zsenialitás
 • fejhez simuló fülek: érzékenység, jó hallgatóság
 • kis fülcimpák: kimutatja az érzelmeit, gyors cselekvő, türelmetlen
 • nagy fülcimpák: nagy ötletek megálmodója és megvalósítója
Hasonlóan az archoz, a fület szintén 3 részre osztjuk:
 • felső rész: intellektus, logika
 • középső rész: kommunikációs képesség
 • alsó rész: fizikai beállítódás
A száj a testi, anyagi befogadás helye, itt gyakoroljuk tudatunkat és szabadságunkat.
 • kis száj: eleven, kiegyensúlyozott érzelemvilág, realista, akaraterő, egoizmus
 • nagy száj: lusta, felületes, szenvedélyes, könnyen teremt kapcsolatot, önző
 • keskeny ajak: fukar, számító, nem tudja kimutatni érzelmeit, határozott, makacs, kritikus
 • húsos, telt ajak: melegszívűség, érzékiség, nagylelkűség
 • nagyobb felsőajak: intelligens, nagyvonalú, hajszolja az élvezeteket, képzelőerő
 • nagyobb alsó ajak: talpraesett, harcos, nyers, bőbeszédű, pénzimádat, uralkodásvágy, hűtlen
 • felfelé ívelő ajak: vidám, optimista, kedélyes, jóindulatú, pontatlan, utálja a szabályokat
 • lefelé görbülő a szájszél: pesszimista, zúgolódó, elégedetlenkedő, heves kirohanások, vádaskodás, érdekeinek képviselése
 • folyamatosan nyitott száj: felszínesség, nincs színes fantáziája, se logikája
 • élesen kirajzolódó száj: őszinte ember, ötletes szerető
Az áll szorosan kapcsolódik a szájhoz:
 • telt, kerek áll: tetterő, halogatás, kényelmes, szereti, ha kiszolgálják
 • hosszú, hegyes áll: ravasz, hajlamos a manipulációra, a csalafintaságokra
 • hosszú, széles áll: féltékenység, leskelődés, kutakodás
 • lapos áll: általában másoktól függenek
 • kis áll: visszahúzódó, félénk, kisebbrendűség, nem szeret a figyelem középpontjában állni
 • teljesen sima áll, gödröcskék nélkül: visszafogott, megfontolt, belelát mások fejébe, lelkébe
 • szögletes áll: éles ész, realista, jó helyzetfelismerő, sok utazás
 • dupla, két vagy több "bevágású" áll: kedélyes, nyitott, újító, forradalmár

Bővebben:
http://www.maximanet.hu/cikk.php?id=4&cid=947
http://laulyster.multiply.com/journal/item/26/26
http://www.shp.hu/hpc/web.php?a=naturagyogynoveny&o=1139131815
Nagy Ágnes Hannah: A tükröd válaszol

Tenyérjóslás

Hamarosan...