Szåmok jelentései

1 - VezetĂ”i kĂ©pessĂ©g, ambĂ­ciĂł, kreativitĂĄs, fĂ©rfi energia, teremtĂ©s, fĂŒggetlensĂ©g, megfelelĂ©si kĂ©nyszer, tökĂ©letessĂ©gmĂĄnia.
AkaraterĂ”, Ă©leterĂ”, optimista, segĂ­tĂ”kĂ©sz, törekvĂ”, cĂ©ltudatos, hiĂș, cselekvĂ”, nagyvonalĂș, bĂŒszke, kreatĂ­v, parancsolĂł, hatalomvĂĄgyĂł, szabadsĂĄgszeretĂ”.
NAP, OROSZLÁN

2 - Érzelmek, befogadĂĄs, intuĂ­ciĂł, kapcsolatteremtĂ©s, segĂ­tĂ”k szĂĄma, szeretetre vĂĄgyĂĄs, bizonytalansĂĄg, kĂ©tsĂ©gek.
ÉrzĂ©keny, alkalmazkodĂł, ragaszkodĂł, romantikus, Ăłvatos, fĂ©lĂ©nk, vĂĄltozĂ©kony, gondoskodĂł, aggĂłdĂł, ĂĄlmodozĂł, hĂĄtrĂĄlĂł, hĂĄzias, önĂĄllĂłtlan.
HOLD, RÁK

3 - Jó kommunikåciós és kapcsolatteremtÔ képesség, mûvészi hajlam, mozgékonysåg, népszerûség, ravaszsåg, érzelmi megnyilvånulåsok hiånya.
Våltozékony, kívåncsi, élénk, közlékeny, szétszórt, alkalmazkodó, könnyed, ållhatatlan, talålékony, ravasz.
MERKÚR, IKREK

4 - Realitås, megbízhatósåg, precizitås, munkåssåg, anyagiassåg, felelÔsség, irónia, pesszimizmusra való hajlam.
Megfelelés, beilleszkedés, megfigyelés, anyagiassåg, pontossåg, kritikussåg, bizonytalansåg, alkalmazkodås, megfontoltsåg, rendszerezés, takarékossåg, gyûjtögetés, óvatossåg.
FÖLD, SZÛZ

5 - Hit, önbizalom, optimizmus, szerencse, szabadsĂĄg, fĂŒggetlensĂ©g, tudĂĄsvĂĄgy, rugalmassĂĄg, elszigetelĂ”dĂ©s, tĂșlzott szabadsĂĄgigĂ©ny.
Buzgalom, nagyvonalĂșsĂĄg, elevensĂ©g, Ă©letvidĂĄm, remĂ©nysĂ©g, lelkesedĂ©s, idealizmus, nyitottsĂĄg, mozgĂ©konysĂĄg, jĂłindulat, szintĂ©zis, kĂ­vĂĄncsisĂĄg, szabadsĂĄgvĂĄgy, bölcsessĂ©g.
JUPITER, NYILAS

6 - Csalåd, szeretet, harmónia, jó ízlés, anyagi és érzelmi biztonsåg irånti vågy, figyelmesség, baråtsågossåg, féltékenység, birtoklåsi vågy.
Kapcsolatok, formaisåg, mérlegelés, harmónia, kiegyenlítÔdés, nyíltsåg, szépség, tapintat, emberszeretet, diplomåcia, elÔzékenység, szolgålatkészség, mértékletesség, mûvésziesség.
BirtoklĂĄs, gyarapodĂĄs, gyakorlatiassĂĄg, nyakassĂĄg, kĂ©nyelmessĂ©g, biztonsĂĄg, termĂ©kenysĂ©g, kitartĂĄs, lassĂșsĂĄg, mĂ»vĂ©sziessĂ©g.
VÉNUSZ, MÉRLEG, BIKA

7 - CĂ©ltudatossĂĄg, oknyomozĂĄs, ĂŒzleti Ă©rzĂ©k, szĂ­vĂłssĂĄg, felelĂ”ssĂ©g, anyagi vilĂĄg, tisztelet Ă©s megbecsĂŒlĂ©s irĂĄnti vĂĄgy, mĂ©rtĂ©kletessĂ©g, önfegyelem, merevsĂ©g, magĂĄny.
Anyagi cĂ©lok felĂ© törekvĂ©s, akaraterĂ”, komolysĂĄg, cĂ©ltudatossĂĄg, logikus gondolkodĂĄs, szigorĂșs, fegyelem, kitartĂĄs, szorgalom, elĂ”relĂĄtĂĄs, megfontoltsĂĄg, takarĂ©kos, megbĂ­zhatĂł.
FĂŒggetlensĂ©g, rendkĂ­vĂŒlisĂ©g, önĂĄllĂłsĂĄg, lelkiismeretessĂ©g, forradalmi, szabadsĂĄg, eredetisĂ©g, humĂĄnus, talĂĄlĂ©kony, barĂĄtsĂĄgos.
SZATURNUSZ, BAK, VÍZÖNTÕ

8 - Karrier, ĂŒzleti Ă©rzĂ©k, intenzivitĂĄs, vĂ©gletek, szenvedĂ©ly, ösztönök, harc, önĂ©rvĂ©nyesĂ­tĂ” kĂ©pessĂ©g, mĂ©ly Ă©rzelmek, uralkodĂĄsvĂĄgy.
Energia, verseny, akaratossĂĄg, harciassĂĄg, vezetĂ©s, akciĂł, Ă©leterĂ”, egyenessĂ©g, kezdemĂ©nyezĂ©s, lendĂŒlet, szervezĂ©s.
ElmĂ©lyĂŒlĂ©s, elkötelezettsĂ©g, nemisĂ©g, kitartĂĄs, harckĂ©szsĂ©g, vĂ©gletessĂ©g, lelkisĂ©g, kutatĂĄs, Ă©rzĂ©kisĂ©g, merĂ©szsĂ©g, szĂ­vĂłssĂĄg, kemĂ©nysĂ©g, ellentmondĂĄsossĂĄg.
MARS, KOS, SKORPIÓ

9 - Szellemi kĂ©pessĂ©gek, vilĂĄg tökĂ©letesĂ­tĂ©se, önzetlen szeretet, egyĂŒttĂ©rzĂ©s, gyĂłgyĂ­tĂł energia, sĂ©rtĂ”dĂ©kenysĂ©g.
LelkisĂ©g, Ă”szintesĂ©g, segĂ­tĂ”kĂ©szsĂ©g, hangulatisĂĄg, vĂĄltozĂ©kony, alkalmazkodĂł, naiv, önzetlensĂ©g, önfelĂĄldozĂĄs, romantikus, egyĂŒttĂ©rzĂ”, sokoldalĂș, befolyĂĄsolhatĂł, mĂĄrtĂ­r.
NEPTUNUSZ, HALAK