Pránanadi

A pránanadi Tibetbõl származó tradícionális energiagyógyászat, amit gyógyító kolostorok szerzetesei mûveltek. A "prána" szó univerzális életenergiát, a "nadi" vezetéket, csatornát jelent. Ennek értelmében a beavatott gyógyítók mintegy "csatornaként" funkcionálnak, és így közvetítik az energiát az univerzum és a páciens között - a megbetegedett, energiahiányos szervekre koncentráltan juttatva a gyógyító energiát. Ez a tudás a világ többi része elõl teljesen elzárt volt egészen a XX. századig.

Bõvebben:
www.prananadi.hu
www.pranapadlas.hu